30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه تنظيم ضربان قلب و انتقال برق بي سيم براي شارژ باتري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
يك ضربان ساز دستگاه كوچكي است كه اجازه مي دهد قلب شما به طور منظم در حالت تپش باشد. اين مورد كارش را با شبيه سازي الكتريكي كوچك انجام مي دهد كه به كنترل ضربان قلب كمك مي كند. پزشك متخصص ضربان ساز را زير پوست در قفسه سينه درست زير ترقوه قرار مي دهد. دستگاه به قلب با سيم هاي كوچك قلاب مي شود. ضروري است جهت تپش قلب به صورت صحيح احتياج به ضربان ساز مي باشد. اين وسيله به بدن كمك مي كند خون و اكسيژن را جايي كه نياز است دريابد. براي شارژ باتري جهت تنظيم ضربان ساز قلب با استفاده از فن آوري انتقال توان بي سيم نياز به سيم پيچ ثانويه مجهز مي باشد اين سيم پيچ به عنوان يك آنتن گيرنده حلقه ميدان هاي الكترومغناطيسي خارجي عمل مي كند لذا ولتاژ القا شده در يك منبع EMI براي مدار تنظيم كننده ضربان ساز قلب ضروري است. هدف از اين اختراع طراحي و ساخت دستگاه شارژ بي سيم براي انتقال توان به دستگاه ضربان شاز قلب كاشته شده و بررسي چگونگي كاهش اثرات ناشي از تداخل امواج و انتخاب طرح مناسب براي سيم پيچ ثانويه انتقال توان بي سيم براي ضربان ساز قلب مي باشد.
دستگاه تنظيم ضربان قلب و انتقال برق بي سيم براي شارژ باتري
شماره اظهارنامه : 139650140003001545
شماره ثبت : 95751
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/02/13
نام مالک/مالکین : حامد ديگاله
نام مخترع/مخترعین : حامد ديگاله
طبقه بندی بین المللی : A61N 1/36