30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توپ آتش خاموش كن پودري قابل حمل خود عمل گرا
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
از آنجا كه حريق در لحظات اوليه به صورت تصاعدي رشد مي كند لذا اطفاء آن در همان دقايق اوليه در پيشگيري از يك آتش سوزي مهلك نقش تايين كننده دارد. از طرفي در حال حاضر كپسولهاي آتشنشاني همگي نياز به فرد آموزش ديده جهت استفاده از آن ها جهت خاموش كردن آتش دارند كه اين علاوه بر اين كه خود مانعي از استفاده همگاني آن ها مي شود از طرف ديگر در ساعات نيمه شب غير ممكن به نظر مي رسد. در نتيجه براي رفع اين مشكل و مشكلاتي از اين قبيل نياز به وجود وسيله آتش خاموش كن احساس مي شود كه به صورت بيست و چهار ساعته و هفت روز هفته و بدون نياز به حضور افراد آموزش ديده در محل نسب در هنگام وقوع حريق در همان لحظات اوليه آتش را در دم خاموش مي كند و از پيشرفت آن و ايجاد خسارت عظيم جلوگيري مي نمايد.
توپ آتش خاموش كن پودري قابل حمل خود عمل گرا
شماره اظهارنامه : 139650140003001702
شماره ثبت : 95819
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/02/16
نام مالک/مالکین : حميدرضا صفائي و سيدعلي جهبذ و سيدعرفان سجادي محمدآبادي و وحيد رحمانيان و صالح صداقت و اميرحسين خوشه چين
نام مخترع/مخترعین : صالح صداقت و سيدعلي جهبذ و وحيد رحمانيان و سيدعرفان سجادي محمدآبادي و حميدرضا صفائي و اميرحسين خوشه چين
طبقه بندی بین المللی : A62D 1/00
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد