27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - زونكن و رحل محافظ و نگهدارنده كتاب و مدارك كاغذي با ضخامت متغير
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اين اختراع مانند جلدي است براي محافظت از كتاب و كتاب را در كتابخانه و قفسه ثابت نگه ميدارد، همچنين بعنوان رحل نيز استفاده ميشود و خيلي عالي و ساده طراحي شده و جاي زيادي نميگيرد و فقط به اندازه جلد كتاب جا ميگيرد.
زونكن و رحل محافظ و نگهدارنده كتاب و مدارك كاغذي با ضخامت متغير
شماره اظهارنامه : 139650140003001848
شماره ثبت : 95985
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/02/19
نام مالک/مالکین : حسين سميعي
نام مخترع/مخترعین : حسين سميعي
طبقه بندی بین المللی : B42D 3/00