30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - هشداردهنده وجود فشنگ در اسلحه شكاري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اين طرخ از سنسوري در لوله تفنگ تشكيل شده به علاوه يك منبع انرژي خورشيدي و باتري و يك LED چشمك زن طريقه عمل به اين صورت است كه وقتي فشنگ در لوله و آماده شليك است آلارم روشن مي شود و از وجود فشنگ در لوله تفنگ خبر مي دهد اهميت اين هشدار دهنده آنجاست كه شكارچي ها فراموش مي كنند هنگام بازگشت به منزل تفنگ را خالي كنند ومتاسفانه تا كنون چند ده نفر در شهر ما به اين دليل كشته شده اند كه تفنگ از شكارگاه مسلح برگشته وپس از مدتي كه در خونه مانده با بي احتياتي روي زمين افتاده و يا موقع شوخي شليك اتفاق افتاده و حوادث تلخي پديد آمده و از طرفي گاهي شكارچي فراموش مي كند تفنگ را مسلح كند و در شكارگاه فرصت شليك را از دست مي دهد اين طرح قابل نصب روي سلاح هاي جنگي هم هست و كاربرد دارد چرا كه گاهي در مانور ها اشتباهي صورت مي گيرد و فراموش ميكنن يك اسلحه را خالي كنند م مشكل ايجاد مي شود
هشداردهنده وجود فشنگ در اسلحه شكاري
شماره اظهارنامه : 139650140003002034
شماره ثبت : 95844
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/02/24
نام مالک/مالکین : محمد مهدي حيدريان
نام مخترع/مخترعین : محمدمهدي حيدريان
طبقه بندی بین المللی : F41A 19/00
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد