27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ريل متحرك با قابليت پيشگيري از بيماري هاي اسكلتي- عضلاني
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در صنايعي كه محصولات آن ها موادي از قبيل گچ ، سيمان ، گندم ، ..... است . بسته بندي در كيسه هاي منعطف و سنگين صورت ميپذيرد . اين بسته ها به وسيله ريل ها حداكثر تا بالاي ديواره ي كاميون ها به صورت خودكارحمل مي گردد ،پس كارگر مجبور است كه بار را در ارتفاعي بيشتر از قد خود مهار نمايد لذا ضربه شديدي كه به سر و گردن و كمر فرد در اثر اختلاف ارتفاع و وزن سنگين بار وارد مي گردد جبران ناپذير بوده و به مرور موجب آسيب هاي اسكلتي عضلاني مي گردد. راه حل ارائه شده:با توجه به مشكلات ياد شده آسانبر ارگونوميك را پيشنهاد ميدهيم. آسانبر ارگونوميك دقيقا زير ريل حمل بار برروي ديواره كاميون متصل شده سپس بار در اثر نيروي گرانش بر روي آسانبر رها گرديده و به سبب زاويه ي سطح شيب دار اسانبر و به كمك لوله هاي چرخان به كار گرفته شده دراين اختراع به محل مورد نظر انتقال يافته و درصورت لزوم ، فرد به كشيدن بار خواهد پرداخت . كاربردهاي اختراع:حمل بار بخش جدايي ناپذير در اكثر صنايع است لذا اين آسانبر مي تواند در صنايع مختلف با بسته بندي هاي مختلف كارايي داشته باشد.
ريل متحرك با قابليت پيشگيري از بيماري هاي اسكلتي- عضلاني
شماره اظهارنامه : 139650140003002350
شماره ثبت : 95919
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/01
نام مالک/مالکین : نگار درويشي و دانيال درويشي
نام مخترع/مخترعین : نگار درويشي و دانيال درويشي
طبقه بندی بین المللی : B65G 7/12