27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه موبيلايزر مفصل زانو
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
عنوان اين اختراع، دستگاه موبيلايزر مفصل زانو مي باشد. زمينه فني اين اختراع بهداشت و سلامتي مي باشد. اين دستگاه از دو بخش الكترونيكي و مكانيكي تشكيل شده است. بخش الكترونيكي اين دستگاه شامل قسمت تغذيه الكتريكي، قسمت اندازه گيري، قسمت كنترل كننده موتور خطي، قسمت پردازنده مركزي، قسمت ارتباط با نرم افزار، قسمت كنترل كننده موتور دوراني مي باشد. قسمت مكانيكي اين دستگاه شامل چهارچوب دستگاه، محل قرار گيري ساق و مچ پا، محل قرارگيري ران پا، موتور خطي جهت اعمال نيروي كششي، موتور دوراني و يك شفت و تفلون مي باشد. اين دستگاه مي تواند استخوان هاي ران و ساق را در محل مفصل زانو از هم دور و همچنين به سمت قدام و خلف متحرك نمايد. اين دو عملكرد دستگاه مي تواند منجر به بهبود درد و عملكرد بيماران مبتلا به آرتروز زانو شود. با توجه به اينكه پيش از اين اختراع، اين اعمال توسط دست درمانگران اعمال مي شد، با اين دستگاه مي توان انتظار داشت كه عوارض شغلي ناشي از اين مداخلات در درمانگران كاهش يابد. همچنين بوسيله اين دستگاه مي توان بصورت كمي پارامترهاي اعمال نيرو به مفصل زانو را كنترل نمود.
دستگاه موبيلايزر مفصل زانو
شماره اظهارنامه : 139650140003002382
شماره ثبت : 95922
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/02
نام مالک/مالکین : دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله و احسان فلاح دوست بوئيني و محمد پوراعتضاد و ايمان شريفي
نام مخترع/مخترعین : محمد پوراعتضاد و احسان فلاح دوست بوئيني
طبقه بندی بین المللی : A61F 5/00