30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيفون كاهنده مصرف آب
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
طرح سيفون كاهنده مصرف آب در زمينه ي مهندسي مكانيك و مهندسي آب و فاضلاب مي باشد. بدليل وجود انحناي شترگلويي فضولات به حجم و فشار آب زيادي جهت هدايت شدن به فاضلاب نياز دارند. با خم شدن شترگلويي و قرار گرفتن آن در يك راستا با ساير لوله ها، مي توان با حجم آب كمتر شست و شو را انجام داد. روش پيشنهادي براي عملي كردن اين طرح استفاده از جك هيدروليكي است. يك جك هيدروليكي در قسمت فلاش تانك قرار گرفته كه توسط يك ستون روغن به جك هيدروليكي متصل به شترگلويي وصل شده است. با كشيده شدن دستگيره فلاش تانك، انتقال ستون روغن بين جك ها اتفاق مي افتد كه سبب حركت بازويي كه به شترگلو متصل است مي شود و شترگلويي سيفون را خم مي كند به طوري كه تا حد ممكن در راستاي ساير لوله ها قرار گيرد. اين مجموعه كه در زير سنگ توالت قرار دارند درون يك باكس قرار مي گيرند. فنري در جك مربوط به فلاش تانك تعبيه شده كه سرعت برگشت روغن درون لوله را به گونه اي تنظيم مي كند كه شترگلويي به تدريج به حالت اوليه خود بازگردد.
سيفون كاهنده مصرف آب
شماره اظهارنامه : 139650140003002663
شماره ثبت : 95758
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/08
نام مالک/مالکین : محمدعلي ميرزائي خليل آبادي و پريسا البرزي جهرمي
نام مخترع/مخترعین : محمدعلي ميرزائي خليل آبادي و پريسا البرزي جهرمي
طبقه بندی بین المللی : F03B 13/00