27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيستم تعادلي جرثقيلهاي بوم بلند و جرثقيلهاي اطفاء حريق و امداد و نجات آتشنشاني
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
نياز به ساخت سازه هاي بلند ارتفاع با پيشرفت در تكنولوژي و متعاقبا نياز به جرثقيلهايي با بوم بلند كه بتواند در پيشبرد اهداف مذكور كمك باشد صاحبان تكنولوژي را برآن داشته تا روشهاي متعددي براي ساخت جرثقيلهاي بوم بلند بكار ببرند اما هنوز جنبه تعادلي اين جرثقيل ها از معزلات بزرگ طراحي و اجرا مي باشد چنانچه با وجود تمامي دقتها در طراحي و اجرا ، بارها و بارها شاهد بوده ايم كه جرثقيلهاي بلند بوم بدون برداشتن وزنه نامتعادل واژگون شده اند.از طرفي ديگر نياز به ساختمانهاي بلند مرتبه و مشكلاتي كه همواره در آتش سوزي هاي اين ساختمانها وجود دارد باعث شده كه راه حلهاي مختلفي تاكنون ارائه شود ولي هنوز عدم دسترسي به طبقات فوقاني براي نجات انسانها و خاموش كردن آتش از معزلات اين آتش سوزي هاست لذا براي حل معزلات موجود مي بايست طرحي ارائه شود كه: لذا هدف اصلي اختراعات ارائه شده، حل مشكلات نامبرده و فراهم كردن امكانات و تسهيلات فوق الذكر در يك مجموعه مي باشد تا بتوان اولا راه حلي را براي حفظ تعادل جرثقيلها ارائه داد كه ضمن آنكه بتواند قدرت طراحي جرثقيلهايي با بوم بلندتر و تناژ بالاتر را بيشتر كند اين راه حل در حفظ تعادل جرثقيلهاي بوم بلند فعلي نيز كمك كرده و ثانيا استفاده از نوآوري فوق و نوآوريهاي ذكر شده در جرثقيل هاي بوم بلند آتش نشاني ، حتي الامكان از بروز خسارات جاني و مالي جلوگيري نموده و بتوان بسياري از محدوديت هاي موجود در زمان آتش سوزي در برجهاي بلند مرتبه را حذف كرد
سيستم تعادلي جرثقيلهاي بوم بلند و جرثقيلهاي اطفاء حريق و امداد و نجات آتشنشاني
شماره اظهارنامه : 139650140003003012
شماره ثبت : 95980
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/17
نام مالک/مالکین : سيدمحمدحسين مليحي
نام مخترع/مخترعین : سيدمحمدحسين مليحي
طبقه بندی بین المللی : B66C 23/34