28/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - پركننده رك هاي سرسمپلر (رك چين)
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
استفاده از پيپت كار روزمره يك تكنسين آزمايشگاهي است. كارهاي تحقيقاتي و آزمايشات زيستي در محيط آزمايشگاهي و براي حجم هاي بسيار كم در مقياس ميكروليتر صورت مي گيرد كه معادل يك ميليونيوم ليتر مي باشد. برداشتن حجم هاي جزئي از محلول ها براي انجام آزمايش هاي زيستي امري رايج است كه با استفاده از وسيله اي به نام پيپِت كه ابزاري براي استفاده با يك دست جهت كشيدن محلول ها در حد ميكروليتر است انجام مي پذيرد. انواعي از پيپِت‌ها با ساختار و نحوه استفاده متفاوت وجود دارد كه تقريبا همگي آنها نياز به قطعه‌اي يكبار مصرف به نام سرسمپلر دارند كه در تماس با مايع مي باشد. براي نمونه در اينجا به توضيح يپت‌هاي جابه‌جائي هوائي(Air Displacement Pipettes) مي‌پردازيم كه در جابه جائي محلول هاي آبكي براي كارهاي استاندارد آزمايشگاهي استفاده مي كنيم كه اين پيپت ها داراي دقت زيادي هستند. براي اين منظور ابتدا سرسمپلر كه به شكل يك مخروط پلاستيكي است كه از دو طرف سوراخ مي باشد و از سمت كف مخروط كه سوراخ بزرگ آنرا مي سازد به ابتداي پيپِت متصل مي‌گردد.
پركننده رك هاي سرسمپلر (رك چين)
شماره اظهارنامه : 139650140003003031
شماره ثبت : 95806
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/17
نام مالک/مالکین : رضا احمدي بني
نام مخترع/مخترعین : رضا احمدي بني
طبقه بندی بین المللی : C22C 38/58