30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه مدل فيزيكي كوچك مقياس تونل
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
يكي از چالش‌هاي صنعت تونل سازي انتخاب نوع و ميزان استحكام سيستم نگهداري است كه حدود 30 درصد از كل هزينه‌ها را شامل مي‌شود. پديده قوس فشار باعث مي شود يك ناحيه با تمركز تنش است كه در تراز بالايي فضاي حفاري‌شده ايجادشده كه قادر به تحمل وزن خود است. علاوه بر اين، ناحيه قوس زدگي باعث مي‌شود وزن روباره ترازهاي بالايي به كناره‌هاي فضاي حفاري‌شده منتقل شوند. در نتيجه بار وارد بر سيستم نگهداري تونل كاهش خواهد يافت با در نظر گرفتن اين پديده مي توان هزينه هاي مربوط به اين بخش را بهينه كرد. پديده قوس فشار در اثر تغييرشكل و جابجايي زمين كه باعث تغيير در وضعيت تنش‌هاي برجا مي‌شود، به وجود مي‌آيد. در مطالعات قبلي اجازه تغيير شكل جزئي به مدل داده‌شده است كه ناشي از تغيير شكل سازه نصب‌شده در مدل است. ولي در فرايند حفاري مكانيزه و يا غيره مكانيزه، زمين قبل از نصب سيستم نگهداري به داخل فضاي حفاري‌شده همگرا مي‌شود كه در اثر آن تنش‌هاي برجا تغيير كرده و پديده قوس فشار ايجاد مي‌گردد كه باعث كاهش ميزان بار وارد بر ديواره تونل مي‌گردد. در دستگاه ارائه شده در حين فرايند حفاري مطابق با فرايند حفاري واقعي، به ميزان دلخواه مي توان به زمين اطراف تونل اجازه همگرايي داد كه ميزان اين همگرايي براساس مشخصات دستگاه حفاري قابل تعيين است. درنتيجه با در نظر گرفتن شرايط زمين و شرايط مرزي، فرايند واقعي حفاري و همچنين انجام آزمايش‌ها در يك محيط واقعي با استفاده از دستگاه ساخته‌شده (مدل فيزيكي)، مدل ارائه‌شده نزديك به واقعيت بوده و نتايج قابل‌اعتمادتري ارائه خواهد كرد. لازم به ذكر است كه دستگاه ارائه شده قادر به مدل سازي دوبعدي و سه بعدي حفاري تونل است
دستگاه مدل فيزيكي كوچك مقياس تونل
شماره اظهارنامه : 139650140003003046
شماره ثبت : 95809
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/18
نام مالک/مالکین : نادر موسائي و محمدحسين خسروي و سيدمحمدفاروق حسيني
نام مخترع/مخترعین : نادر موسائي و محمدحسين خسروي و سيدمحمدفاروق حسيني
طبقه بندی بین المللی : G01M
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد