27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - كنترل هوشمند پمپ آب
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اين دستگاه قادر بوده تا پمپ هاي آب خانگي و يا صنعتي را به صورت هوشمند كنترل كرده تا در مواقع استفاده پمپ عمل كند و موجب حفاظت هرچه بيشتر پمپ گردد همچنين موجب تنظيم فشار آب لوله كشي اماكن نيز مي باشد تا در هر زمان آب با فشار ثابت و منظم در اختيار كاربر قرار گيرد. اين دستگاه قادر به شناسايي وجود آب در لوله ها بوده و در صورت عدم وجود آب از روشن/خاموش شدن مدام دستگاه و يا درجا كار كردن پمپ جلوگيري مي كند كه اين عمل بسيار كاربردي بوده و مانع از سوختن پمپ و خسران مالي مي شود.
كنترل هوشمند پمپ آب
شماره اظهارنامه : 139650140003003185
شماره ثبت : 95897
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/21
نام مالک/مالکین : رضا كريمي ايمني و جواد ابراهيم پوربورا
نام مخترع/مخترعین : رضا كريمي ايمني و جواد ابراهيم پوربورا
طبقه بندی بین المللی : F04D 13/06