27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - اصلاح مورفولوژي كروي پلي اتيلن بر اثر افزودن كاتاليزور Late Transition Metal بر پايه Ni به كاتاليزور زيگلر-ناتا به روش پليمريزاسيون درجا
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
از آنجا كه شكل كروي ذرات پليمر ناشي از رشد ذره، به دلايل زيادي از جمله بيشينه بودن قابليت حركت پليمر حين فرآوري جذاب ترين شكل است؛ از كاتاليزورهاي زيگلرـ ناتايي (ZN) در صنعت استفاده مي شود كه داراي مورفولوژي كروي هستند. از جمله معايب اين كاتاليزورها، حساسيت بالاي آنها مي باشد كه عملاً شاهد از بين رفتن مورفولوژي كروي اين ذرات و تشكيل ذرات كلوخه اي هستيم كه در نتيجه اين امر، ريز شدن ذرات پليمر (غبار) و نيز تشكيل كلوخه ها در محصول پليمري ديده مي شود. كاتاليزور ZN استفاده شده در اين تحقيق كه داراي اجزاي TiCl4/Mg(OEt)Cl/DIBP مي باشد، داراي مورفولوژي كروي است اما منجر به توليد پلي اتيلن كلوخه اي شد. از طرفي كاتاليزور LTM سنتز شده منجر به توليد پلي اتيلن با سطح صاف شد. خوشبختانه تركيب دو كاتاليزور ZN و LTM به روش پليمريزاسيون درجا، ذرات كاملاً كروي پلي اتيلن را نتيجه مي دهند. كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع: حذف مرحله گرانول سازي و فراورش پليمر و كاهش پديده جرم گرفتگي ديواره هاي راكتور يا تجمع و چسبيدن پودر پليمر سنتز شده به ديواره راكتور به دليل توليد ذرات پلي اتيلن كروي از تركيب كاتاليزورهاي ZN و LTM در دماي پايين را منجر مي شود.
اصلاح مورفولوژي كروي پلي اتيلن بر اثر افزودن كاتاليزور Late Transition Metal بر پايه Ni به كاتاليزور زيگلر-ناتا به روش پليمريزاسيون درجا
شماره اظهارنامه : 139650140003003210
شماره ثبت : 95659
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/22
نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
نام مخترع/مخترعین : سعيد احمدجوي كپورچالي و مصطفي خوش صفت و ميثم حق پناه و غلامحسين ظهوري
طبقه بندی بین المللی : C08F 4/00
C08F 2/00