27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - بهبود خواص نانو كامپوزيت پلي اتيلن/نانو لوله كربني عامل دار توليد شده به روش پليمريزاسيون درجا
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
عدم توزيع يكنواخت فاز دوم در فاز زمينه در نانوكامپوزيت ها، خواص مكانيكي نانوكامپوزيت ها را كاهش مي دهد. تجمع ذرات پودر بسيار ريز در نانوكامپوزيت ها موجب افزايش انرژي سطحي آنها شده، كاهش خواص مكانيكي نانوكامپوزيت ها را به دنبال دارد. همچنين استفاده از مواد شيميايي گرانقيمت براي توزيع يكنواخت فاز دوم در داخل فاز زمينه و جلوگيري از به هم چسبيدن ذرات پودر نانوكامپوزيتي و ساخت نانوكامپوزيت هايي با ريزساختاري همگن و خواص مكانيكي بالا، باعث غيراقتصادي شدن و همچنين پيچيده تر شدن فرآيند مي گردد. از نانولوله كربني چند جداره كربوكسيلي (MWCNT-COOH) بعنوان پر كننده در بافت پليمر استفاده شد. نانوكامپوزيت پلي اتيلن/نانولوله كربني چندجداره عامل دار (PE/MWCNT)، به روش پليمريزاسيون درجا و در شرايط بهينه، بصورت بافتي كاملاً همگن توليد شد. در نتيجه، رشته هاي CNT در بافت پليمري نانوكامپوزيت ديده نمي شود. در واقع مونومر حين رشد، ذرات پر كننده را در بر گرفته است كه اين باعث مي شود نانولوله ها به خوبي در بافت پلي اتيلن پخش شده و تشكيل يك بافت يكنواخت همگن را بدهند. كاتاليزور زيگلرـ ناتا (ZN)، پلي اتيلن سنگين با بلورينگي بالا توليد مي كند؛ اما با افزودن MWCNT به كاتاليزور ZN، به روش پليمريزاسيون درجا، در شرايط كنترل شده، نانوكامپوزيتي با بلورينگي پايين توليد مي شود. نانوكامپوزيت PE/MWCNT مقاومت حرارتي بالاتري را نشان مي دهد. كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع: از جمله كاربردهاي اصلي نانوكامپوزيت همگن PE/MWCNT، قطعات داخلي و خارجي خودرو به دليل وزن كمتر قطعه نهايي نانوكامپوزيت در مقايسه با كامپوزيت هاي معمولي، بسته بندي هاي مقاوم در برابر نفوذ گازها و بخارات و الياف مستحكم براي صنعت نساجي مي باشد.
بهبود خواص نانو كامپوزيت پلي اتيلن/نانو لوله كربني عامل دار توليد شده به روش پليمريزاسيون درجا
شماره اظهارنامه : 139650140003003320
شماره ثبت : 95658
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/24
نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
نام مخترع/مخترعین : غلامحسين ظهوري و مصطفي خوش صفت و ميثم حق پناه و سعيد احمدجوي كپورچالي
طبقه بندی بین المللی : C08F 2/00
C08L 23/00
B82Y 30/00