30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - بي رنگ سازي عقيق به روش بهسازي حرارتي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
تعيين شرايط بي رنگ كردن ف سنگهاي نيمه قيمتي از طريق بهسازي حرارتي. تجارت سنگهاي نيمه قيمتي از ارزش بالاي اقتصادي برخوردار است. عقيق يكي از فراوان ترين سنگهاي نيمه قيمتي بعداز فيروزه در كشوراست. در بسياري از موارد حجم بالايي از ذخاير عقيق كيفيت باللي برخوردار نبوده ونياز به بهسازي دارند. با انجام ازمايشهاي متعدد روش جديدبي رنگ سازي حرارتي ذخاير مهم انجام شد اين فرايند طي درجه حرارت 300درج سانتي گراد وزمان 6ساعت در فشار ا اتمسفر صورت ميگيرد
بي رنگ سازي عقيق به روش بهسازي حرارتي
شماره اظهارنامه : 139650140003003703
شماره ثبت : 94989
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/03/31
نام مالک/مالکین : الناز جامي الاحمدي و فريبرز مسعودي و ايرج رساء و نيلوفر موسوي پاك
نام مخترع/مخترعین : الناز جامي الاحمدي و فريبرز مسعودي و ايرج رساء و نيلوفر موسوي پاك
طبقه بندی بین المللی : C04B 26/04