01/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - پوشش مت كاتاليست غير قابل انبساط تقويت شده با نانومواد مورد استفاده در مبدل كاتاليستي خودروها
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اختراع حاضر با عنوان پوشش مت كاتاليست غير قابل انبساط تقويت شده با نانومواد مورد استفاده در مبدل كاتاليستي خودروها ارائه ميشود كه در زمينه نانومواد، شيمي و محيط زيست قرار دارد. براي حذف آلاينده هاي خروجي از لوله اگزور خودروها از مبدل كاتاليستي در مسير گاز خروجي استفاده مي كنند. اين مبدل شامل يك بدنه سراميكي به صورت لانه زنبوري مي باشد. بدنه سراميكي قطعه حساسي است كه در صورت اعمال فشار يا ضربه خورد مي شود و براي محافظت از آن از يك پوشش لايه مانند غير قابل انبساط به نام مت كاتاليست كه بدور آن مي پيچند استفاده مي شود. اين پوشش لايه مانند بايد از مقاومت حرارتي و مكانيكي بسيار خوبي برخوردار باشد. در اختراع حاضر يك مت كاتاليست غير قابل انبساط با بكارگيري الياف سراميكي ويژه ساخته شده است كه الياف مي توانند داراي نسبتهاي مختلفي از آلومينا به سيليكا و حتي بصورت الياف خالص آلومينا باشند. نانومواد سيليكا يا آلومينا و اكسيدهاي زيرونيا و دي اكسيد تيتانيوم و يا مخلوطي از آنها براي تقويت الياف مورد استفاده قرار گرفتند.
پوشش مت كاتاليست غير قابل انبساط تقويت شده با نانومواد مورد استفاده در مبدل كاتاليستي خودروها
شماره اظهارنامه : 139650140003004010
شماره ثبت : 94936
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/04/10
نام مالک/مالکین : سوسن رسولي
نام مخترع/مخترعین : سوسن رسولي
طبقه بندی بین المللی : D04H 1/45
F01N 3/28
B01J 33/00