30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سامانه اتوماسيون دريچه هاي كشويي با كاربرد انرژي خورشيدي جهت اندازه گيري آب عبوري و تحويل حجمي آب در شبكه هاي آبياري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
"سامانه اتوماسيون دريچه هاي كشويي با كاربرد انرژي خورشيدي جهت اندازه¬گيري آب عبوري و تحويل حجمي آب در شبكه هاي آبياري " طراحي و ابداع گرديده است. از محاسن اين سامانه اين است كه سيستم آن ازانرژي خورشيدي استفاده مي كند و نياز به برق شبكه ندارد. به منظور اندازه گيري، پايش، و ثبت دايمي جريان، سامانه اتوماسيون كه شامل دو بخش نرم افزاري و سخت افزاري مي باشد طراحي و ساخته شده است نرم افزار شامل يك الگوريتم كنترل برمبناي روابط رياضي و هيدروليكي حاكم بر دريچه هاي كشويي مي باشد ووظيفه آن ثبت اطلاعات دريافتي از حسگرها، تحليل وضعيت هيدروليكي شبكه با توجه به اطلاعات دريافتي، انجام محاسبات هيدروليكي لازم متناسب با شرايط هدف و برنامه آبياري و ارسال دستورات لازم به بخش سخت افزاري را دارد. بخشهاي اصلي سخت افزاري شامل: 1- حسگرهاي اندازه گيري پارامترهاي كنترل در اطراف دريچه هاي كشويي (ازجمله حسگر اندازه گيري عمق آب در بالادست وپايين دست دريچه، حسگر قرائت ميزان بازشدگي دريچه و ...)، 2- موتور جهت تنظيم مقدار بازشدگي دريچه و 3- ذخيره اطلاعات حسگرها ۴-سيستم پانل خورشيدي و شارژ باطري۵-سيستم ارسال اطلاعات به گوشي موبايل و ۶-سيستم ارسال اطلاعات به كامپيوتر ميباشد. بخش نرم افزاري شامل يك الگوريتم برمبناي روابط هيدروليكي حاكم بر دريچه هاي كشويي مي باشد. سامانه وظيفه ثبت اطلاعات دريافتي از حسگرها، تحليل وضعيت هيدروليكي شبكه با توجه به اطلاعات دريافتي، انجام محاسبات هيدروليكي لازم متناسب با برنامه آبياري را دارد.
سامانه اتوماسيون دريچه هاي كشويي با كاربرد انرژي خورشيدي جهت اندازه گيري آب عبوري و تحويل حجمي آب در شبكه هاي آبياري
شماره اظهارنامه : 139650140003004201
شماره ثبت : 95847
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/04/13
نام مالک/مالکین : عليرضا كشاورزي
نام مخترع/مخترعین : عليرضا كشاورزي
طبقه بندی بین المللی : G01F 15/00