30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - فرآيند ساخت كامپوزيت نانو لايه اي حجيم از مس و تيتانيم با استحكام و رسانايي الكتريكي بالا
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
تا كنون از روش‌ اتصال نورد تجمعي به همراه عمليات تابكاري كامل بين چرخه اي، تنها جهت توليد كامپوزيت‌هاي نانولايه‌اي حجيم از دو فلز واكنش ناپذير در حالت جامد، بهره‌گيري شده است. مشكل اصلي در اين مورد وقوع واكنش‌ شيميايي و تشكيل فازهاي ترد بين فلزي فصل مشتركي ناشي از فرآيند تابكاري كامل اجزاء كامپوزيت مي‌باشد كه عملا ادامه فرآيند تغيير‌شكل و توليد را متوقف مي‌كند. در پژوهش حاضر با ايجاد اصلاحاتي در روش اتصال نورد تجمعي و انجام فرآيند اتصال نوردي به شكل گرم و مهمتر از آن استفاده از فرآيند عمليات حرارتي واسطه‌اي در دمايي بهينه، با افزايش شكل‌پذيري كامپوزيت، تعداد سيكل‌هاي فرآيند توليد بطور قابل توجهي ارتقاء داد شده است. اين دما به گونه اي انتخاب شده است كه پايين‌تر از دماي تشكيل فازهاي ترد بين فلزي و بالاتر از دماي تبلور مجدد فلز با دماي ذوب كمتر است. از روش پيشنهاد شده مي‌توان جهت توليد كامپوزيت هاي نانولايه اي قابل استفاده در صنايع حمل و نقل (ترنهاي برقي) و ساير صنايع پيشرفته بهره جست.
فرآيند ساخت كامپوزيت نانو لايه اي حجيم از مس و تيتانيم با استحكام و رسانايي الكتريكي بالا
شماره اظهارنامه : 139650140003004270
شماره ثبت : 95689
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/04/14
نام مالک/مالکین : حبيب دانش منش و مرتضي حسيني
نام مخترع/مخترعین : مرتضي حسيني و حبيب دانش منش
طبقه بندی بین المللی : H01L 21/00
B32B 7/00