27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سامانه تعليق وزن هوشمند بيمار ويژه توانبخشي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
سامانه هوشمند تعليق وزن بيمار، سامانه‌اي است كه با هدف كمك به بهبود و جلوگيري از افتادن بيماران با مشكلات حركتي طراحي شده و به آن‌ها كمك مي‌كند تا بدون ترس از افتادن با سرعت دلخواه خود راه بروند. اين دستگاه يك سامانه رباتيك است كه بخشي از وزن بيمار (متناسب با نوع و سطح بيماري) را به‌صورت ديناميكي تعليق مي‌كند به اين معنا كه با جابه‌جايي بيمار در راستاي قائم حين راه رفتن يا نشستن و برخاستن در تمرينات حركتي، همواره مقدار ثابتي از وزن بيمار به سمت بالا كشيده مي‌شود. همچنين اين سامانه خود را با حركت بيمار همراه كرده و بالاي سر او روي ريل حركت مي‌كند. اين دستگاه به بيمار كمك مي‌كند تا بدون ترس از افتادن تمرينات توانبخشي راه رفتن را به‌راحتي انجام دهد. اين سامانه به دو صورت كلي قابل استفاده است: حالت راه رفتن روي تردميل و راه رفتن روي زمين.
سامانه تعليق وزن هوشمند بيمار ويژه توانبخشي
شماره اظهارنامه : 139650140003004485
شماره ثبت : 95546
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/04/20
نام مالک/مالکین : مصطفي نقي پورفر و سجاد ازگلي و سيدمصطفي حوائجي و سعيد بهزادي پور
نام مخترع/مخترعین : سجاد ازگلي و مصطفي نقي پورفر و سيدمصطفي حوائجي و سعيد بهزادي پور
طبقه بندی بین المللی : A61H 3/00