27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - آجر سبز سبك ژئوپليمري حاوي سرباره كوره آهن گدازي و زئوليت
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در اين اختراع، ساخت آجرهاي سبك ژئوپليمري سازگار با محيط زيست مد نظر مي باشد. در توليد آجرهاي ژئوپليمري مورد نظر از سبك دانه پرليت به ميزان 55 الي 75 درصد حجمي ، زئوليت به ميزان 0 تا 30 درصد حجمي باقيمانده و سرباره كوره آهن گدازي به منظور بهبود برخي خواص آجرها استفاده شده است. لازم به ذكر است ماده فعال كننده قليايي به صورت محلول به منظور انجام واكنش هاي شيميايي مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به كارايي كافي و مناسب طرح اختلاط ها، در فرآيند توليد اين نوع آجرها از هيچ گونه فشار هيدروليكي استفاده نمي شود. عمل آوري اين نوع آجرها در آب در دماي محيط انجام مي شود در نتيجه كوره و آون از پروسه توليد آجر حذف مي شوند.با توجه به پايين بودن ضريب انتقال حرارتي آجرها توليد شده و همچنين استفاده از ضايعات صنعتي از قبيل سرباره كوره آهنگدازي و صرف انرژي كمتر در هنگام توليد محصول نهايي نسبت به روش هاي توليد مشابه، اين روش را مي توان گام مهمي در بهبود شرايط اكولوژيكي و محيط زيستي دانست كه ما را به يكي از اهداف توسعه پايدار (كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ) نزديكتر مي كند.
آجر سبز سبك ژئوپليمري حاوي سرباره كوره آهن گدازي و زئوليت
شماره اظهارنامه : 139650140003004540
شماره ثبت : 95346
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/04/21
نام مالک/مالکین : دانشگاه صنعتي اميركبير و حميد بيات و پدرام فرنوداحمدي
نام مخترع/مخترعین : علي اكبر رمضانيان پور و پدرام فرنوداحمدي و حميد بيات
طبقه بندی بین المللی : C04B 18/00