27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيستم بادبندي براي بهبود عملكرد و مقاوم سازي سازه هاي نيروي هوايي در مقابل انفجار و ارتعاشات
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
تامين سختي جانبي كافي به منظوركنترل جابجاي سازه هاي حساس نظامي با استفاده از بادبند يكي از اصول طراحي سازه در برابر بارهاي انفجار و باد و زلزله مي باشد كه بي شك جانمايي اين مهاربندها همواره از نظر محدوديت هاي معماري جالش برانگيز بوده به شكلي كه مشاهده مي شود به علت مشكلات همچون دسترسي و محدوديت فضا مهندسان طراح مجبور به طراحي و اجراي مهاربند خاص مي شوند. درگامي جلوتر مهندسان طراح به علت عبور و مرور تجهيزات حساس نظامي و اشغال فضا از بكارگيري بادبند كه عضوي با ويژگي سختي زياد و جلوگيري كننده از تخريب سازه در مقابل انفجار و ارتعاشات مي باشد، صرف نظر نموده و از سختي سازه مي كاهند. از اين روبرآن شده ايم تا با ارائه يك سيستم نوين بادبندي كه ازسيستم هاي كنترل فعال مي باشد به نحوي كه بادبند در شرايط حساس و با توجه به نياز سازه اي باز و بسته شده و درموقعيت هاي مكاني مختلف قرارگيرد، نيازهاي پدافند غير عامل سازه اي را با رويكرد جديد برطرف كنيم.
سيستم بادبندي براي بهبود عملكرد و مقاوم سازي سازه هاي نيروي هوايي در مقابل انفجار و ارتعاشات
شماره اظهارنامه : 139650140003005037
شماره ثبت : 95731
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/02
نام مالک/مالکین : علي دالوند
نام مخترع/مخترعین : علي دالوند و غلامحسين جعفري:استاد راهنما
طبقه بندی بین المللی : B64D
F16F
E04H