28/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دوچرخه معلّق با قابليت حركت بر روي سيم‌بكسل.
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
با توجه به اينكه دوچرخه‌سواري بر روي كابل بالاتر از سطح زمين غيرممكن و يا حداقل بسيار مشكل به نظر ميرسد، ولي با استفاده از اين طرح و تمهيدات توضيح داده شده و همين طور قطعات نصب شده بر روي دوچرخه جهت ايجاد يك ساختار استاتيكي بسيار متعادل اين امر را ميّسر نمود. تكنيك بكارگرفته شده در اين طرح، استفاده از كابل دوم(كابل فوقاني)و نصب ميله‌تعادل بر روي دوچرخه و همين طور چرخ‌هاي شيادار(شكل شماره8) ،اتصالات مربوطه(شكل شماره4)، و ترولي (شكل شماره9)مي‌باشد. دوچرخه‌سوار پس از بالا رفتن از برج و نشستن بر روي دوچرخه و استفاده از كمربند ايمني مي‌تواند به سهولت ركاب زده و فاصلۀ بين دو برج را به صورت ايمن طي نمايد. اين اختراع تشكيل شده است از مجموعه‌اي مرتبط (شكل شماره 10)، شامل سكو‌هاي فلزي ،دوچرخه، سيم بكسل‌(كابل فولادي) و اتصالات مربوطه كه مي‌تواند دوچرخه‌سواري ايمني را بر روي ارتفاعي بالاتر از سطح زمين و در مسير كابل‌هاي فولادي ميسر نمايد.
دوچرخه معلّق با قابليت حركت بر روي سيم‌بكسل.
شماره اظهارنامه : 139650140003005748
شماره ثبت : 95571
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/17
نام مالک/مالکین : مجيد ابيارمنفردكاشاني
نام مخترع/مخترعین : مجيد ابيارمنفردكاشاني
طبقه بندی بین المللی : B62K 25/00