28/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ساخت داربست پليمري الياف انتي باكتريال حامل داروي سولفاستاميد جهت درمان عفونت هاي چشمي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
موفقيت در درمان بيماري هاي عفوني چشم به وسيله داروهاي آنتي بيوتيك, بطور قابل توجهي وابسته به ايجاد غلظت موثر دارو در طي مدت زمان لازم در محل قرنيه است . اما در فرمولاسيون هاي رايج جهت دارورساني به چشم نظير قطره هاي چشمي تنها 5 درصد از دارو جذب قرنيه شده و بيشتر ان توسط اشك از چشم خارج شده يا به وسيله بخش ملتحمه چشم جذب سيستميك ميشود و اين امر باعث افزايش بروز عوارض جانبي دارو و كاهش اثر بخشي سودمند آن در موضع مي گردد . نانو الياف حامل داروي سولفاستاميد ميتواند دارو را طي مدت زمان طولاني به طور آهسته در موضع مورد نظر آزاد كند و اثربخشي موثر دارو را در پروسه درمان فراهم نمايد و نقايص ساير فرمولاسيون هاي چشمي را مرتفع سازد. حضور اين ساختار ، نسبت سطح به حجم داربست را بالا برده، در نتيجه سطح بيشتري را در مقابل سلول براي چسبيدن قرار مي دهد. نكته حايز اهميت در ساخت نانو الياف فوق الذكر استفاده از پليمر هاي زيست سازگار و زيست تخريب پذير است تا واكنش هاي ناخواسته در محيط بدن ايجاد نگردد و مواد سمي طي پروسه تخريب پليمر در محل آزاد نشود و با بافت چشم سازگار باشد. بدين منظور در اين طرح با ساخت فرمولاسيون جديد از نانو الياف الكتروريسي شده با استفاده از پليمرهاي زيست تخريب پذير نظير كايتوزان، هيالورونيك اسيد، هيدروكسي پروپيل متيل سلولز، سديم آلژينات و پلي وينييل الكل به نسبت هاي مختلف بستري مناسب جهت بارگذاري و ذخيره داروي سولفاستاميد و انتقال و آزادسازي كنترل شده آن در چشم فراهم نموده بطوري كه ميزان كاهش ميدان ديد ناشي از اتصال نانو الياف در چشم را به دليل ساختار نازك به حداقل برساند.
ساخت داربست پليمري الياف انتي باكتريال حامل داروي سولفاستاميد جهت درمان عفونت هاي چشمي
شماره اظهارنامه : 139650140003005777
شماره ثبت : 95656
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/18
نام مالک/مالکین : محيا فرازمند و وحيد رمضاني
نام مخترع/مخترعین : محيا فرازمند و وحيد رمضاني
طبقه بندی بین المللی : A61K 9/70
D04H 1/728
D01D 5/00