30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سقف ايستگاههاي جديد تقليل فشار گاز مسطح
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
سازه هاي حياتي به خصوص در صنعت نفت و گاز بايستي سطح عملكرد بالاتري نسبت به ساختمان هاي معمولي داشته باشند. در ادعاي حاضر سيستم سقف مقاوم در برابر انفجار، زلزله و فروريزش ساختمانهاي اطراف براي ايستگاههاي تقليل فشار گاز (TBS) از نوع فلت (سازه صنعتي براي تقليل فشار گاز طبيعي قبل از ارسال گاز به رگولاتورها)، تهيه گرديده است. بخش هاي نوع آورانه طرح، كه آنرا متمايز از ساير طرح ها مي نمايد؛ سيستم كاملاً جديد سقف به صورت مشبك نواري مي باشد به طوريكه ساختمان هاي داراي اين نوع سقف، توانايي محافظت از تاسيسات مكانيكال داخل ايستگاه را در مواقع رخداد زمين لرزه هاي شديد و يا ريزش مصالح از ساختمان هاي كناري ايستگاه و همچنين توانايي محافظت از جان مردم و ساختمان هاي اطراف اين نوع ايستگاهها را در مواقع رخداد انفجار داخلي را دارد. سقف مورد ادعا، پس از تاييد امور استانداردهاي شركت ملي گاز ايران در دستورالعملي با نام "دستورالعمل طراحي ساخت ايستگاههاي جديد تقليل فشار مسطح" در وب سايت رسمي شركت ملي گاز ايران به آدرس زير بارگذاري گرديده است. http://igs.nigc.ir/STANDS/IGS/R-ST-001(0).PDF
سقف ايستگاههاي جديد تقليل فشار گاز مسطح
شماره اظهارنامه : 139650140003005806
شماره ثبت : 95761
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/18
نام مالک/مالکین : كاوه نامدار زنگنه و اسماعيل اصلان پور و علي گل آرا و صادق شاملو
نام مخترع/مخترعین : صادق شاملو و اسماعيل اصلان پور و كاوه نامدار زنگنه و علي گل آرا
طبقه بندی بین المللی : E04H 5/00