30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه توزيع و انتقال جيره غذايي طيور مجهز به سامانه خودكار ديجيتال
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
وجود تحريمهاي يكطرفه و ناعادلانه بر عليه كشورمان از يك سو و عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر توليد علم و ايجاد اشتغال از سويي ديگر، موجب شد تا در جهت رشد و شكوفايي صنعت پرورش طيور، دستگاه خودكار توزيع و انتقال جيره غذايي طيور طراحي و ساخته شود. با ساخت اين سامانه عمل تغذيه طيور در زمان مناسب و به ميزان مناسب انجام مي شود. لذا، صرفه جويي در پرداخت هزينه¬‌هاي جاري شامل نيروي انساني، صرف زمان اندك جهت انجام پروسه دان دهي به پرندگان، جلوگيري از ريخت و ريز دان در حين انتقال و جابجايي و نيز سرعت عمل و دقت بالا از ويژگيهاي اين سامانه است. با تأسيس و راه اندازي مجموعه توليدي براي ساخت اين سامانه در حد انبوه مي توان با بكارگيري نيروي كاري فراوان و استفاده از منابع موجود نسبت به ايجاد اشتغال به صورت مستقيم و غيرمستقيم اقدام كرد. در نهايت، قيمت تمام شده محصول براي پرورش دهندگان محترم كاملا مناسب و در حد توانايي مالي ايشان خواهد بود.
دستگاه توزيع و انتقال جيره غذايي طيور مجهز به سامانه خودكار ديجيتال
شماره اظهارنامه : 139650140003005977
شماره ثبت : 95884
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/22
نام مالک/مالکین : سيد وحيد ساعدي و سيد ايمان ساعدي
نام مخترع/مخترعین : سيد وحيد ساعدي و سيد ايمان ساعدي
طبقه بندی بین المللی : A01K 39/00