30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - فرش دستباف با نقشه ذهني باف، با تركيب تكنيك هاي قالي بافي به نامهاي گره فارسي و دوگره بافي و تكنيك هاي بافت تخت به نام هاي گورده بافي، پته بافي، پارچه بافي ، پشت چين بافي و كوراچين بافي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
فرش تركيبي گرد آفرين توسط بافنده نمونه استان فارس خانم عشرت بهمن نژاد كه سابقه طولاني در بافت فرشهاي اصيل دارد و همچنين در نمايشگاههاي خارجي و داخلي حضور فعال دارد بافته شده. اين فرش در ابعاد ذرع و نيم و 82 رج است و طرح آن كاملا ذهني باف و قشقايي است. چله آن پنبه و خامه آن مرينوس دولا است. از نظر تكنيك باف منحصر به فرد و داراي نوآوري در تكنيك و تركيب آنها با هم است. تكنيكها شامل 1-گره فارسي 2-گرده باف يا سوزني 3-وارونه چين بافي 4-پشت چين بافي 5-گره چهارساق 6-پته كرمان 7- پته كرمان و 8- پارچه بافي است.
فرش دستباف با نقشه ذهني باف، با تركيب تكنيك هاي قالي بافي به نامهاي گره فارسي و دوگره بافي و تكنيك هاي بافت تخت به نام هاي گورده بافي، پته بافي، پارچه بافي ، پشت چين بافي و كوراچين بافي
شماره اظهارنامه : 139650140003006098
شماره ثبت : 95721
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/25
نام مالک/مالکین : عشرت بهمن نژاد
نام مخترع/مخترعین : عشرت بهمن نژاد
طبقه بندی بین المللی : D03D 27/00
D06N 7/00