27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - فرآيند كوك كردن سازهاي پوستي توسط هواي فشرده
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در تمام سال¬هاي نوازندگي تنبك و دف با مشكل نگهداري ساز از گرما و رطوبت هوا و يكنواختي صدا به دليل كوك نشدن مواجه بودم و براي نصب پوست با كشش دلخواه جهت رسيدن به صداي مطلوب بايد پوست را در آب خيساند تا نرم شود و سپس با تجربه فراوان اقدام به كشيدن پوست بر روي ساز كرد اما تا زمان خشك شدن كامل آن مشخص نبود كه صداي مطلوب را دارد و ممكن بود كه مجبور به كندن و نصب مجدد به دفعات شد، چرا كه اگر پوست زياد كشيده شده باشد هم صداي ناهنجاري دارد و هم باعث پارگي پوست و حتي در هم شكستن خود ساز را نيز مي¬شود. در شيوه ابداعي كه در تمام سازهاي پوستي قابل اجرا مي¬باشد ابتدا بر روي بدنه چوبي ساز در زير محل كه پوست چسبانده مي¬شود شياري به عرض 20 و عمق 3 ميليمتر ايجاد و در آن شيار سوراخي براي عبور والف يا سوزن تيوب ايجاد مي¬كنيم، سپس با مكنده هواي داخل تيوب را كاملاً خارج كرده تا به نواري به عرض 18 ميليمتر تبديل شود، با عبور والف از سوراخ ايجاد شده و نصب تيوب در محل شيار اقدام به مراحل پوست كشي كرده و ديگر احتياج به كشش دقيق و زياد نمي باشد به اصطلاح پوست را شل مي¬كشيم پس از خشك شدن پوست و اطمينان از چسبيدن آن به ساز توسط تلمبه دوچرخه هوا را وارد تيوب كرده كه باعث فشار به پوست شده و در نتيجه به صداي مطلوب مي¬رسيم و با تخليه هوا توسط سوزن والف به آرامي فشار و صدا قابل تنظيم است و در نهايت با خالي كردن كامل هوا محيطي امن براي پوست ساز و نگهداري در هر هوائي امكان¬پذير مي¬¬شود.
فرآيند كوك كردن سازهاي پوستي توسط هواي فشرده
شماره اظهارنامه : 139650140003006296
شماره ثبت : 95911
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/29
نام مالک/مالکین : مجيد آذري پور
نام مخترع/مخترعین : مجيد آذري پور
طبقه بندی بین المللی : G10D 3/00
G10G 7/00