30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ساخت ماسك با استفاده از نانوفيلتر چندلايه حاوي صفحات KO2 و حداقل نياز به مصرف اكسيژن
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ماسك دومنظوره غواصي و نظامي طراحي شده بواسطه اين اختراع، قابل استفاده در خشكي (جنگ هاي شيميايي) و زير آب (غواصي) بدون نياز به كپسول اكسيژن مي باشد و در مواقع بحراني و مناطق عملياتي كاربرد وسيعي دارد. زمينه ي فني اختراع : تجهيزات پزشكي و صنايع دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي باشد. مشكل فني : در هنگام استفاده از ماسك هاي غواصي و نظامي معمولي به اين شرح مي باشد كه؛ 1) حمل كپسول اكسيژن در ماسك هاي غواصي توسط رزمندگان و كاربران عادي مشكل است، 2) بطور خاص در مناطق عملياتي فرد رزمنده به منظور شناسايي محل هاي مورد نفوذ دشمن، بايد از ماسكي استفاده كند كه در داخل آب ايجاد حباب نكرده و امكان شناسايي فرد رزمنده توسط نيروهاي دشمن به حداقل برسد و 3) در هنگام حملات شيميايي، ميكروبي و هسته اي و در هنگام نبرد، امكان جابجايي (استفاده مجدد) و آلودگي فيلتر ماسك هاي شيميايي معمولي زياد است. راه حل : استفاده از نافوفيلتر 4 لايه مخصوص بجاي فيلتر ماسك هاي رايج مي باشد. با استفاده از نانوفيلتر 4 لايه مخصوص تعبيه شده بر روي ماسك نظامي در اين اختراع؛ امكان تبديل دي اكسيد كربن هواي بازدم (CO2) به اكسيژن (O2) در محيط بسته وجود خواهد داشت. به عبارت ديگر نانوفيلتر چندلايه مخصوص طراحي شده بواسطه اين اختراع، امكان تبديل هواي بازدمي انسان را به هواي دم در محيط بسته فراهم آورده و درنتيجه كاربر در هنگام استفاده از اين ماسك غواصي و نظامي دومنظوره خاص، نيازي به كپسول اكسيژن نخواهد داشت. هدف از اين اختراع : طراحي و ساخت ماسك دومنظوره غواصي و نظامي؛ قابل استفاده در مناطق عملياتي بدون نياز به كپسول اكسيژن مي باشد.
ساخت ماسك با استفاده از نانوفيلتر چندلايه حاوي صفحات KO2 و حداقل نياز به مصرف اكسيژن
شماره اظهارنامه : 139650140003006613
شماره ثبت : 95417
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/05
نام مالک/مالکین : اميد فاني مكي
نام مخترع/مخترعین : اميد فاني مكي
طبقه بندی بین المللی : A41D 13/11