27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - قطره خوراكي عصاره تركيبي گياهان دارويي براي كاهش علائم يائسگي درخانمها
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اختراع قطره خوراكي عصاره تركيبي گياهان دارويي براي كاهش علائم يائسگي درخانمها به دليل بروز مشكلات فراوان در دوران يائسگي و عدم وجود راه حل مناسب جهت رفع كامل تمام علايم به وجود امده در اين دوران براي خانم ها، با راه حل قطره خوراكي عصاره تركيبي گياهان دارويي كه شامل تركيب عصاره سه گياه رازيانه ،بابونه و زعفران مي باشد كه با درصدهاي مشخص عصاره گيري و تهيه شده مي باشد. مراحل توليد اين قطره شامل جمع آوري گياه ، شناسايي گياه و عصاره گيري در فور به صورت عصاره الكلي انجام گرديد . در پايان كار و پس از انجام كارهاي آماري مشخص شد اين قطره در رفع علايم يائسگي و افزايش هورمون استروژن و تا حدي پروژسترون و كاهش FSH كاملا موثر بود.
قطره خوراكي عصاره تركيبي گياهان دارويي براي كاهش علائم يائسگي درخانمها
شماره اظهارنامه : 139650140003006660
شماره ثبت : 95729
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/07
نام مالک/مالکین : خديجه ميرزائي نجم آبادي و حسين حسين زاده و ميترا مهدويان
نام مخترع/مخترعین : حسين حسين زاده و ميترا مهدويان و خديجه ميرزائي نجم آبادي و حسن رخشنده و سارا ميرزائيان و حبيب اله اسماعيلي و شاپور بديعي اول
طبقه بندی بین المللی : A61K 36/23
A61K 36/28
A61K 36/00