30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - صندلي پوشيدني داراي چهار پايه
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
طرح حاضر يك صندلي پوشيدني مي‌باشد كه هنگام راه رفتن مي‌توان از آن استفاده كرد. صندلي پوشيدني براي باغبانان، كشاورزان، جوشكاران و يا هر فردي كه براي زمان كوتاهي نياز به استراحت دارد كاربرد دارد. هر فردي با پوشيدن اين صندلي مي‌تواند در هر زمان و مكاني بنشيند. صندلي پوشيدني از دو واحد تشكيل شده است كه هر واحد آن شامل: پشتيبان ران، پشتيبان ركبي و تكيه‌گاه كمري، دو عدد پايه، بند ران، بند كمر و بند شانه مي‌باشد. تمام اجزا به پشتيبان ران وصل شده‌اند و در حالت معمولي جمع شده‌اند ولي زماني كه كاربر بخواهد بنشيند بايد سه جزء آن يعني پايه‌ها ، پشتيبان ركبي و تكيه‌گاه كمري را باز كند البته باز كردن دو جزء آخر ضروري نيست اما براي راحتي بيشتر مفيد است. بندهاي ران، بندهاي كمري و بندهاي شانه به ترتيب به دور ران، كمر و شانه امتداد پيدا مي‌كنند و محكم مي‌شوند تا صندلي روي بدن فرد ثابت شود. هنگام باز كردن پايه عقبي بايد آن را عقب كشيده و براي باز كردن پايه‌ جلويي بايد آن را جلو بكشد البته هر دو پايه تا محدوده مشخصي باز مي‌شوند.
صندلي پوشيدني داراي چهار پايه
شماره اظهارنامه : 139650140003006666
شماره ثبت : 95833
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/07
نام مالک/مالکین : شيرازه ارقامي و پرستو شريفي يهرلو
نام مخترع/مخترعین : پرستو شريفي يهرلو و شيرازه ارقامي
طبقه بندی بین المللی : A47C 1/00