27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه اندازه گيري زاويه پيچش استخوان ران
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
وضعيت چرخش داخلي و خارجي بيش از حد ران كه موجب تغيير وضعيت در ساير مفاصل و الگوي راه رفتن مي شود در بسيار از افراد شايع مي باشد.روشهاي مختلفي براي ارزيابي اين وضعيت وجود دارد كه هر كدام داراي مزيت و معايبي مي باشد. تا كنون ابزار متعددي جهت بررسي زاويه پيچش ران مورد استفاده قرار گرفته اند كه از آن جمله مي توان به روش هاي راديوگرافي، اولتراسوند، توموگرافي كامپيوتري و همچنين مدل سازي سه بعدي اشاره كرد. همانطور كه مشاهده مي شود اين روشها عمدتا بصورت تهاجمي انجام مي شوند كه مي تواند عوارض جانبي را براي مصرف كنندگان به همراه داشته باشند و علاوه بر آن نيز با توجه به پر هزينه بودنِ اين ابزار، امكان دسترسي و كاربرد آن ها براي بسياري از افراد ميسر نمي باشد. از طرفي به منظور اندازه گيري زاويه پيچش استخوان ران از ابزار ديگري نظير گونيامتر و يا اينكلاينومتر نيز استفاده مي¬شود كه با توجه به دقت پايين اين ابزار و همچنين مشكلات استفاده از آنها به نظر مي رسد به ابزار مناسب تري در اين زمينه نياز باشد. به منظور حل مشكلات بيان شده مخترعين تلاش نمودند تا با كمك ابزاري جديد باعث كاهش خطاي استفاده از گونيامتر معمولي و اينكلاينومتر و همچنين ساده و كم خطر كردن اين اندازه گيري در مقايسه با روش هاي تهاجمي مانند راديوگرافي گردند. لذا هدف از اين اختراع، ساخت وسيله اي است كه بتواند با سهولت و دقت بالا زاويه پيچش استخوان ران را اندازه گيري كرده و ضمن جلوگيري از عوارض ابزار تهاجمي، خطاي اندازه گيري ناشي از وسايلي مانند گونيامتر را نيز كاهش دهد. لذا هدف از اين اختراع، ساخت وسيله اي است كه بتواند با سهولت و دقت بالا زاويه پيچش ران را ارزيابي كرده و علاوه بر كاهش خطرات و هزينه هاي ناشي از ابزار تهاجمي بتواند خطاي اندازه گيري ابزاري مانند گونيامتر را نيز كاهش دهد. اختراعي كه در اينجا معرفي شده است مي تواند بعنوان يكي از روش هاي ارزيابي آنتروپومتريك در مراكز حركات اصلاحي، مراكز ارتوپدي، فيزيوتراپي و همچنين مراكز تحقيقاتي مورد استفاده قرار بگيرد.
دستگاه اندازه گيري زاويه پيچش استخوان ران
شماره اظهارنامه : 139650140003006777
شماره ثبت : 95894
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/10
نام مالک/مالکین : صادق كريمي و رامين بيرانوند
نام مخترع/مخترعین : صادق كريمي و رامين بيرانوند
طبقه بندی بین المللی : A61B 5/103