30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ابزار سنجش و بيوفيدبك نيرو ديناميك و حداكثر انقباض ارادي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه حاضر قادر به ثبت نيرو درهنگام وظيفه بالابردن شانه در وظايف ديناميك روزمره يا با بيشترين نيروي ارادي است در حاليكه به آزمودني همزمان فيدبك مقدار نيروي اعمال شده را مي دهد. در حين ثبت اين اطلاعات براي انجام بيشترين نيروي ارادي در حالت بالابردن شانه نياز به حضور شخص ديگري نبوده وبه جاي نگه داشتن شانه ها توسط فرد ديگر خود دستگاه قادر به مقاومت براي بالا نرفتن شانه ها مي باشد و از خطاي ايجاد شده در حالت سنتي كه فردي از بالا با قدرت شانه هاي فرد آزمودني را گرفته و مانع از بالا آمدن گردد جلوگيري مي كند. خستگي عضلاني در عضله تراپزيوس يك اتفاق رايج بوده كه در طول روز بارها اتفاق مي افتد . موضوع مهم در اين بين تشخيص خستگي و مطالعه بر روي آن مي باشد تا بتوان هرچه بهتر آن را كنترل كرده و حتي از وقوع آن جلوگيري كرد. هدف از ساخت اين دستگاه، توليد يك ابزار تحقيقاتي جهت اهداف مطالعه تاثير بيوفيدبك نيرو بوده است.
ابزار سنجش و بيوفيدبك نيرو ديناميك و حداكثر انقباض ارادي
شماره اظهارنامه : 139650140003007049
شماره ثبت : 95753
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/18
نام مالک/مالکین : اميرسالار جعفرپيشه و امين اصغرزاده الوار و اميرمسعود جعفرپيشه
نام مخترع/مخترعین : اميرسالار جعفرپيشه و اميرمسعود جعفرپيشه و حسين غريب زاده هرمزي و امين اصغرزاده الوار و زينب ابراهيم زاد
طبقه بندی بین المللی : A61B 5/00