27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - هندپيس جت پلاسما اتمسفري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در سال هاي اخير كاربردهاي گوناگون پلاسما باعث توجه بيشتر به آن شده است.با استفاده از پلاسما ميتوان اجسام را بريد يا استريل كرد.يكي از جديدترين كاربردهاي پلاسما،جراحي به كمك آن است.اين روش مزاياي بسياري دارد.روش هاي سنتي و قديمي جراحي جاي زخم قابل توجه و خون ريزي زيادي به جاي مي گذارد.به علاوه سرعت برش و زمان جراحي طولاني كه جراح را خسته ميكند و آن بازدهي مورد نظر بدست نمي آيد.مسئله طراحي هندپيسي است كه قابليت نصب پلاسما را داشته باشد كه هم سبك باشد و هم قابليت لازم براي جراحي بدن را داشته باشد.هندپيس پلاسما به صورت ساده شامل يك بدنه به صورت نازل و يك هسته الكترود است.گاز آرگون به داخل هندپيس وارد ميشود و پس از پلاسما شدن مي توان از آن براي جراحي استفاده كرد.در اين طرح اين هندپيس طراحي وسپس ساخته ميشود. هدف از طرح ايجاد يك روش جديد براي برش در جراحي و عمل هاي نابودي غده هاي سرطاني با خون ريزي كمتر و كاهش دوره درمان است.
هندپيس جت پلاسما اتمسفري
شماره اظهارنامه : 139650140003007070
شماره ثبت : 95918
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/18
نام مالک/مالکین : رضا رياضي و حامد باقري و محمد كسائي
نام مخترع/مخترعین : محمد كسائي و رضا رياضي و حامد باقري
طبقه بندی بین المللی : H05H 1/34
A61B 18/00
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد