28/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ساخت عدسي پراشي گلبرگي با قابليت دو كانوني بودن و شدت يكسان در هر دو كانون
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در اين كار عدسي پراشي بر مبناي تيغه ي منطقه اي فرنل معرفي مي شود كه تيغه ي ناحيه ي گلبرگي ناميده مي شود. مهمترين خاصيت اين عنصر نوين اين است كه دو كانون هم شدت و هم پهنا را توليد مي كند. بعلاوه، خواص كانوني و خارج كانوني اين عنصر بررسي مي شود. ب اين عنصر جديد قادر است كه موج تخت فرودي را به انواع متنوعي از باريكه هاي نوري مثلا حلقوي، نقطه اي يا گلبرگي تبديل كند. به عنوان نتيجه، نشان داده مي شود كه شكل باريكه ي توليد شده به تعداد گلبرگ هاي اين عنصر بستگي دارد.
ساخت عدسي پراشي گلبرگي با قابليت دو كانوني بودن و شدت يكسان در هر دو كانون
شماره اظهارنامه : 139650140003007116
شماره ثبت : 95740
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/20
نام مالک/مالکین : آرش ثباتيان و مرجان گل بندي و دانشگاه اروميه
نام مخترع/مخترعین : مرجان گل بندي و آرش ثباتيان
طبقه بندی بین المللی : G02B 13/00