30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - آجر خورشيدي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
امروزه لامپ هاي روشنايي جايگاه ويژه اي در زندگي روزمره پيدا كرده اند. روشنايي اين لامپ ها ، با حذف تاريكي ،امكان استفاده از شب را ، همانند روز ، به ما داده اند. ميزان روشنايي و تنوع رنگ اين لامپ ها زيبايي خاصي را به محيط داده اند.تامين انرژي الكتريكي اين لامپ ها از دو جنبه حائز اهميت است . سيمهاي رابط و منبع تامين كننده انرژي الكتريكي هميشه دردسرهاي خود را داشته اند. ايجاد خطر برق گرفتگي ، بويژه در محيط هاي عمومي همچون پارك ها و... و همچنين تامين هزينه ي مصرف انرژي الكتريكي محدوديت هاي خاص خود را ايجاد كرده اند.گسترش لامپهاي كم مصرف الكتريكي ، و امكان استفاده از نور خورشيد به عنوان منبع انرژي الكتريكي ، اين مشكلات رابه حداقل خود رسانده است. آجرهاي خورشيدي با تركيبي از اين دو فناوري ، امكان به حداقل رسانيدن هزينه ها و استفاده حداكثري از نورهاي مصنوعي را ايجاد كرده است. آجر هاي خورشيدي بدون استفاده از سيمهاي رابط و حذف كامل خطر برق گرفتگي، انرژي مورد نياز خود را در طول روز از خورشد جذب كرده و در تمام مدت شب به اطراف خود روشنايي مي بخشد
آجر خورشيدي
شماره اظهارنامه : 139650140003007209
شماره ثبت : 95839
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/22
نام مالک/مالکین : شرکت پاك سان انرژي اسپادان سهامي خاص
نام مخترع/مخترعین : فريبرز جهانشاه و سعيد گلشاه و فائزه جهانشاه
طبقه بندی بین المللی : H01L