30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ابزار سنجش مقاومت الكتريكي پارچه به روش چهار نقطه اي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در اين اختراع براي اولين بار ابزاري براي اندازه گيري ميزان مقاومت الكتريكي پارچه و منسوجات به روش چهار نقطه اي ساخته شده است. منسوجات به دليل ماهيت و ساختار خود داراي نايكنواختي، علي الخصوص نايكنواختي سطحي مي باشند. ابزارهاي موجود در حال حاضر (كه تشكيل شده از ميله هاي فلزي با نوك تيز مي باشد كه بر روي سطح مورد نظر قرار مي گيرد) به دليل هندسه منسوجات و پارچه قادر به ارائه مقدار مورد اطميناني نمي باشند. در اين اختراع با ارائه ي پروب هاي نواري شكل نازك همراه با قرار دادن وزنه صفحه اي بر روي منسوج مقدار هرچه دقيق تر و با اطمينان بسيار بالاتري را براي مقاومت الكتريكي منسوجات ارائه داده ايم. ابزار ساخته شده روش توليد آسان داشته و ارزان قيمت مي باشد. اين ابزار هم براي كاربردهاي آزمايشگاهي و هم براي كاربردهاي نيمه صنعتي و صنعتي استفاده مي شوند. ابزار ساخته شده همچنين قابليت بررسي اثر تمامي متغيرهاي موجود را دارا مي باشد و پروب هاي ساخته شده متحرك مي باشندو داخل ريل هاي خود به طرفين حركت مي كنند.
ابزار سنجش مقاومت الكتريكي پارچه به روش چهار نقطه اي
شماره اظهارنامه : 139650140003007279
شماره ثبت : 95371
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/24
نام مالک/مالکین : مصطفي يوسفي و محسن شنبه و مجتبي صراف پور
نام مخترع/مخترعین : مجتبي صراف پور و مصطفي يوسفي و محسن شنبه
طبقه بندی بین المللی : G01R 27/02
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد