30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توليد ويروزومهاي نيوزومي با گليكوپروتئين سطحي ويروس وزيكولار استوماتايتيس (VSV-G) به عنوان حاملي براي دارو، ژن و واكسن
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ويروزوم ها وزيكول هاي فسفوليپيدي تك لايه كروي با ميانگين قطر حدود 150 نانومتر هستند كه لايه ليپيدي آن ها با پروتئين هاي ويروسي تركيب شده است. بر خلاف ليپوزوم ها، ويروزوم ها داراي گليكوپروتئين هاي پوشش(envelope) ويروسي مثل هماگلوتينين (HA) و نورآمينيداز (NA) در غشاي خود هستند كه آن ها را قادر مي سازد به راحتي با غشاء دو لايه اي فسفوليپيدي سلول هدف برهمكنش كنند و بتوانند به سلول وارد شوند. اين اختراع به تشكيل ويروزوم ها به وسيله نيوزوم ها براي اولين بار پرداخته است. نيوزوم ها ساختاري دولايه دارند كه از تركيب سورفكتانت هاي غيريوني با كلسترول و سپس هيدريشن در محيط آبي شكل گرفته و براي انتقال داروهاي هيدروفيل و ليپوفيل مورد استفاده قرار مي گيرند. نيوزوم ها مي توانند به صورت سيستميك و موضعي كاربرد داشته باشند. با توجه به اينكه نيوزوم ها تعدادي از مضرات ليپوزوم ها از جمله: قيمت بالا، متغير بودن خلوص فسفوليپيدها، و شرايط خاص نگهداري را برطرف كرده اند امروزه مطالعات زيادي براي جايگزين كردن نيوزوم ها به جاي ليپوزوم ها صورت مي گيرد. در اين اختراع با ساخت و فرمولاسيون نيوزومي و قرار دادن پروتئين سطحي ويروس VSV در غشاء نيوزوم، ناقل جديدي براي اولين بار در ايران و جهان كه توانايي انتقال ماده محبوس شده را دارد، طراحي گرديد.
توليد ويروزومهاي نيوزومي با گليكوپروتئين سطحي ويروس وزيكولار استوماتايتيس (VSV-G) به عنوان حاملي براي دارو، ژن و واكسن
شماره اظهارنامه : 139650140003007382
شماره ثبت : 95694
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/27
نام مالک/مالکین : غلامرضا اسدي كرم و عباس پرداختي دوخاني و محمدهادي نعمت اللهي و مسعود ترك زاده ماهاني
نام مخترع/مخترعین : محمدهادي نعمت اللهي و عباس پرداختي دوخاني و غلامرضا اسدي كرم و مسعود ترك زاده ماهاني
طبقه بندی بین المللی : A61K 47/42
A61K 47/00