30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توليد پروتئين نوتركيب كايمريك براي انتقال ژن
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
موفقيت سيستم هاي انتقالي به توانايي آن ها در تحويل ژن به سلول هاي هدف دارد و انتقال ماده ژنتيكي يك مانع بزرگ در تكامل سيستم هاي انتقال ژن مي باشد. با توجه به معايب سيستم هاي انتقال ژن ويروسي، بيشتر پژوهش ها بر روي طراحي ناقل هاي غير ويروسي با كارايي بالا متمركز مي باشد. يكي از كاراترين اين روش ها استفاده از ناقل هاي پپتيدي يا پروتئيني مي باشد. با اين حال همه پپتيدها كارايي لازم براي انتقال ژن را ندارند. طراحي پپتيدها يا پروتئين هاي كايمريك مي تواند كارايي اين ناقل ها را افزايش دهد. در اين اختراع سعي شد با طراحي و بيان پروتئين كايرمريك شامل دو تكرار پپتيد هسته اي آدنو ويروسي (Mu) با سيگنال انتقال به هسته اي NLS ناقلي با كارايي بالا براي انتقال ژن طراحي كردد. پپتيد μ از كمپلكس هسته آدنوويروسها جداسازي شده است.
توليد پروتئين نوتركيب كايمريك براي انتقال ژن
شماره اظهارنامه : 139650140003007392
شماره ثبت : 95692
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/27
نام مالک/مالکین : مسعود ترك زاده ماهاني و عباس پرداختي دوخاني و غلامرضا اسدي كرم و محمدهادي نعمت اللهي
نام مخترع/مخترعین : محمدهادي نعمت اللهي و غلامرضا اسدي كرم و عباس پرداختي دوخاني و مسعود ترك زاده ماهاني
طبقه بندی بین المللی : C12N 15/09
C12N 15/00