27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه انتقال و نگهداشت نمونه هاي آزمايشگاهي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
دستگاه انتقال و نگهداشت نمونه هاي آزمايشگاهي دستگاهي است در حوضه ي مهندسي پزشكي كه وظيفه ي آن انتقال نمونه از محل نمونه گيري(سرويس بهداشتي) به بخش فني آزمايشگاه (محل انجام آزمايش) و نگهداري از نمونه ها در فضايي خاص با تهويه مطبوع و در دماي يخچالي مي باشد. اين دستگاه از دو2 قسمت كلي تشكيل شده: 1- قسمت انتقال نمونه 2- قسمت نگهداشت نمونه بيمار پس از انجام فرآيند نمونه گيري نمونه ي خود را (نمونه ي ادرار و مدفوع) درون ربات قسمت اول دستگاه(قسمت انتقال نمونه) قرار مي دهد. پس از آن ربات به سمت قسمت دوم دستگاه (قسمت نگهداشت نمونه) حركت مي كند و نمونه را تحويل قسمت دوم دستگاه(قسمت نگهداشت نمونه) مي دهد.پس از فرآيند هاي مكانيكي نمونه در سيني هاي خاص قرار مي گيرد و در فضايي با سيستم تهويه مطبوع در دماي يخچالي نگهداري مي شود و زماني كه دستگاه از نمونه تكميل شود و سيستم هشدار نوري عمل كند اپراتور مي تواند اقدام به خارج ساختن نمونه ها كند.
دستگاه انتقال و نگهداشت نمونه هاي آزمايشگاهي
شماره اظهارنامه : 139650140003007553
شماره ثبت : 95856
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/31
نام مالک/مالکین : محمدرضا پناهي اسفنداراني
نام مخترع/مخترعین : محمدرضا پناهي اسفنداراني
طبقه بندی بین المللی : G01N 35/04