30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ابزار بيوفيدبك شنيداري جهت كنترل زاويه ي مفصل
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
در بيماران دچار اختلال به منظور انجام توانبخشي و بازيابي عملكردهاي از دست رفته، لازم است بيمار تمرين هاي حركتي منظم انجام دهد به طوري كه مفصل مچ دست بيمار تا زاويه ي مشخصي حركت كند و سپس براساس نياز درماني حركت را تكرار كند و يا نگه دارد. از آنجايي كه درك ميزان و جهت حركت مورد نياز مفصل مي تواند براي بيماران مشكل باشد، درمانگر در طي روند درماني دچار مشكل مي شود و گاهي روند درمان با كيفيت مناسب انجام نمي شود. براي حل اين مشكل درمانگر معمولا با استفاده از خط كش و يا نشانگر تلاش مي كند هدف خود را به بيمار نشان دهد اين روش دقت بسيار پاييني دارد و هدف درمانگر را با كيفيت مدنظرو برآورده نمي كند. براي مشخص كردن جهت و ميزان حركت مفصل مد نظر درمانگر، ابزار بيوفيدبك شنيداري ساخته ايم كه به درمانگر كمك مي كند جهت و ميزان حركت مفصل را تنظيم كند و زماني كه بيمار اندام خود را به اندازه ي تنظيم شده حركت داد ابزار با يك هشدار دهنده ي صوتي بيمار را مطلع مي كند بدين ترتيب بيمار و درمانگر متوجه مي شوند كه حركت به طور صحيح انجام شده است.
ابزار بيوفيدبك شنيداري جهت كنترل زاويه ي مفصل
شماره اظهارنامه : 139650140003008059
شماره ثبت : 95752
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/07/12
نام مالک/مالکین : سعيد نيكنامي و زهرا جيريائي شراهي
نام مخترع/مخترعین : سعيد نيكنامي
طبقه بندی بین المللی : A61B 5/00