27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - خط توليد كنسانتره آهن با عيار 68 درصد به صورت خشك بدون استفاده از آب به روش شستشوي تونل باد
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خط توليد كنسانتره آهن با عيار 68 درصد به صورت خشك بدون استفاده از آب به روش شستشوي تونل باد
خط توليد كنسانتره آهن با عيار 68 درصد به صورت خشك بدون استفاده از آب به روش شستشوي تونل باد
شماره اظهارنامه : 139650140003008201
شماره ثبت : 95938
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/07/15
نام مالک/مالکین : مالك صفرخانلو و علي نكولعل آزاد
نام مخترع/مخترعین : علي نكولعل آزاد و مالك صفرخانلو
طبقه بندی بین المللی : C22B 1/00
B03D 1/00