27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - موتور هيسترزيس تخت شار تركيبي بدون نياز به نگهدارنده مغناطيسي براي ديسك شارمحوري
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
عنوان: " موتور هيسترزيس تخت شار تركيبي بدون نياز به نگهدارنده مغناطيسي براي ديسك شارمحوري" مشكل فني: ويژگي‌هاي منحصر به فرد موتورهاي هيسترزيس، از جمله عملكرد نرم، مشخصه گشتاور-سرعت يكنواخت و ساختار مكانيكي مستحكم، موجب استفاده گسترده از آن‌ها در كاربردهاي سرعت بالا نظير سانتريفوژها و ژيروسكوپ‌ها گشته است. موتورهاي شارمحيطي متداول‌ترين نوع موتورهاي هيسترزيس هستند. به هر حال به دليل ملاحظات الكترومغناطيسي، ابعاد ماده هيسترزيس در اين نوع موتورها بايد كوچك باشد و لذا نمي‌توان از آن‌ها براي توليد گشتاور‌هاي بزرگ (نسبت به مقادير معمول موتورهاي هيسترزيس) استفاده نمود. موتور هيسترزيس تخت شار محوري چنين مشكلي را ندارد، اما اين نوع موتور به يك نگهدارنده مغناطيسي براي ديسك هيسترزيس روتور نياز دارد. اين موضوع موجب مشكلات متعددي مانند افزايش حجم و وزن ماشين، كاهش يكپارچگي مكانيكي و كاهش شتاب‌گيري مي‌شود. بنابراين، كاربرد موتورهاي هيسترزيس تخت شارمحوري متداول با مشكلاتي مواجه است. اساس راه حل ارائه شده: در اين اختراع يك ساختار جديد موتور هيسترزيس نوع تخت ارائه مي‌شود كه در آن نيازي به استفاده از نگهدارنده مغناطيسي براي ايجاد شار محوري در ديسك هيسترزيس وجود ندارد. براي اين منظور، يك ديسك هيسترزيس مابين دو استاتور قرار گرفته است. با اتصال مناسب سيم‌پيچ‌هاي دو استاتور به يكديگر، قطب‌هاي نا‌همنام آن‌ها روبروي يكديگر قرار مي‌گيرند. بنابراين، شار در فاصله‌هاي هوايي و نيز در ديسك هيسترزيس به صورت محوري عبور مي‌كند. بسته شدن مسيرهاي شار نيز بدون وجود نگهدارنده ديسك و از طريق دو استاتور انجام مي‌شود. براي استفاده حداكثري از طول سيم‌پيچ‌ها، استاتورها به صورت تروئيدال سيم‌پيچي شده‌اند. همچنين در طرف ديگر هر يك از استاتورها، يك ديسك هيسترزيس ديگر قرار داده شده است كه شار عبوري از آن‌ها محيطي است. بدين ترتيب، يك موتور شارتركيبي حاصل شده است. كاربردها: كاربردهاي سرعت بالا كه نياز به گشتاور قابل توجهي دارند و قطر خارجي در آن‌ها داراي محدوديت است، مانند سانتريفيوژهاي بزرگ
موتور هيسترزيس تخت شار تركيبي بدون نياز به نگهدارنده مغناطيسي براي ديسك شارمحوري
شماره اظهارنامه : 139650140003008203
شماره ثبت : 95316
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/07/16
نام مالک/مالکین : شايان اماني و احمد دارابي و حامد طحانيان و محمدرضا صدقي
نام مخترع/مخترعین : محمدرضا صدقي و حامد طحانيان و احمد دارابي و شايان اماني
طبقه بندی بین المللی : H02K 19/08