30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ساخت و توليد ورق ها و پروفيل هاي نسوز و ضد آب چوبي مصنوعي در ابعاد و اشكال گوناگون(FWRW)
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
امروزه به دليل بالا رفتن ضرايب ايمني در صنعت ساختمان ، از آتش سوزي به عنوان عنصر اصلي ايمني در اماكن ياد مي شود. عمده ترين علت گسترش حريق ها، انتقال شعله از يك نقطه به نقطه ديگر است. اين انتقال بوسيله شعله-هاي كوچك و بزرگ اتفاق مي افتد. اين محصول با استفاده از موادمعدني تاخير انداز آتش،ازايجاد شعله جلوگيري كرده ودر موازات آن با استفاده از نانوذرات سيليكاتي آب گريز، مانع از نفوذ رطوبت به بافت چوبي محصول شده، وبراي افزايش استحكام مكانيكي محصول از الياف شيشه به صورت نامنظم استفاده شده است. در اين روش بدون استفاده از واكنش شيميايي در طول توليد، محصولي ضد آتش توليد شده كه در برابر شعله مستقيم آتش مقاوم بوده وكمترين شعله اي از آن متساعد نمي¬شود. در اين محصول با استفاده از محاصره مكانيكي وفيزيكي ذرات چوبي توسط نانوذرات سيليكاتي و تاخيراندازهاي آتش ميكرونيزه وچسب هاي پليمري در كنار الياف شيشه اي محصولي ضدآب، ضدآتش و مقاوم در مقابل تخريب هاي بعد از حوادث و حشرات توليد شده است.
ساخت و توليد ورق ها و پروفيل هاي نسوز و ضد آب چوبي مصنوعي در ابعاد و اشكال گوناگون(FWRW)
شماره اظهارنامه : 139650140003008276
شماره ثبت : 95773
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/07/17
نام مالک/مالکین : محسن حقيقي امين آبادي
نام مخترع/مخترعین : محسن حقيقي امين آبادي
طبقه بندی بین المللی : E04B 1/00