27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توليد كربن نانو متخلخل از گياه آزولا
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
آزولا يا خزه پري يك گونه سرخس با سرعت رشد بسيار بالاست كه به صورت شناور روي آب (درياچه‌‌ها، كانال‌‌ها، حوضچه‌‌ها، جريان‌‌هاي آرام و غيره) يافت ‌‌‌مي‌شود. آزولا فيلسيولئيد بومي آمريكاست و با دخالت بشر در سرتاسر جهان پراكنده شده است. آزولا ‌‌‌مي‌تواند لايه‌‌‌اي به ضخامت 5 تا 20 سانتي متر را در وسعتي تا 10 هكتار به وجود آورد كه نه تنها جلوي نفوذ نور خورشيد به آب را ‌‌‌مي‌گيرد، بلكه يك محيط بي هوازي‌‌‌ايجاد كرده، زنده ماندن اكثر ارگانسيم‌‌ها در آب را ناممكن ‌‌‌مي‌گرداند. حمله آزولا تأثيرات شديدي در يك منطقه‌‌‌ ايجاد ‌‌‌مي‌كند و تنوع زيستي زيستگاه آبي را تا حد زيادي كاهش ‌‌‌مي‌دهد، كيفيت آب نوشيدني را كم و پخش شدن بيماري‌‌هاي وابسته به آب را تسريع ‌‌‌مي‌كند. يك مورد بحراني از‌‌ اين حملات در تالاب انزلي رخ داده است. حضور چالش برانگيز آزولا و تمام مخاطرات آن را شايد بتوان به فرصت تبديل كرد. استفاده از آزولا براي كاربرد‌‌هاي صنعتي، به خصوص در موارد دوست¬دار محيط زيست، رهيافتي براي تبديل چالش‌‌هاي زيست محيطي به فرصت‌‌هاي اقتصادي خواهد بود. آزولا در اوايل دهه 60 به عنوان جايگزيني براي كودهاي نيتروژنه برنج از فيليپين وارد شد ولي هيچگاه كاربرد عملي گسترده اي در هيچ زمينه اي نيافت و تنها منجر به آلودگي تالاب با ارزش انزلي گرديد. سرعت رشد عجيب اين گياه و توانايي آن براي تثبيت نيتروژن هوا آن را قابل توجه كرده است؛ در اين اختراع از اين آلاينده زيست محيطي براي توليد كربن نانومتخلخل با سطح ويژه بالا و بلورينگي مناسب استفاده شد كه نه تنها در صورت توليد صنعتي ارزش اقتصادي خواهد داشت بلكه از نظر اقتصاد زيست محيطي ارزش قابل ملاحظه اي ايجاد خواهد كرد.
توليد كربن نانو متخلخل از گياه آزولا
شماره اظهارنامه : 139650140003008557
شماره ثبت : 95928
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/07/24
نام مالک/مالکین : حسين بنامتجددامروز و مهدي ملكي و عليرضا رحماني
نام مخترع/مخترعین : حسين بنامتجددامروز و مهدي ملكي و عليرضا رحماني
طبقه بندی بین المللی : C05G 3/04
C01B 33/12
B82Y 40/00