27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيستم اتش خاموش كن با استفاده از مولد ايروسلي ضد اب
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
خلاصه توصيف اختراع : جامد ايروسلي ضد اب خاموش كننده اتوماتيك حريق, سيستمي پيشگيري كننده از گسترش حريق و اطفا اتش مي باشد.مشكلاتي كه پيش روي اين سيستم در زمان اجرا مي باشد تحت تاثير قرار گرفتن جامد ايروسلي در مكان هاي با رطوبت بالا وهمچنين دماي زياد كپسول پس از فعال شدن است كه اين 2 مشكل در سيستم ارايه شده با استفاده مواد اب گريز بر روي جامد ايروسلي براي مقاومت در مقابل رطوبت و استفاده از خنك كننده هاي رسي براي جلوگيري از افزايش دماي كپسول , بر طرف شده است.اين سسيستم در صنايع نفت و گاز ، صنايع نظامي ، بانك ها و اتاق هاي اسناد ، خودرو سازي، تابلوهاي برق و تجهيزات الكترونيكي كاربرد فراوان دارد. فرمول اين جامد ايروسلي ضد اب متشكل از كربنات هاي پتاسيم75 % ،ماده ايروسلي 20%،كربن3% و 2% رزين براي فرم دهي به جامد ايروسلي مي باشد.همچنين اين جامد با استفاده از ماده زايكوسيل اب گريز مي شود. فعال كننده الكتريكي(براي هر كپسول يك فعال كننده 10 گرمي) : 40 % گوگرد، 35% نشادر ، منيزيم 5%، 20% رزين و هاردنر
سيستم اتش خاموش كن با استفاده از مولد ايروسلي ضد اب
شماره اظهارنامه : 139650140003008683
شماره ثبت : 95976
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/07/28
نام مالک/مالکین : محمدحسين بي باك
نام مخترع/مخترعین : محمدحسين بي باك
طبقه بندی بین المللی : A62C 19/00