30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - ژنراتور خطي دو استاتوره براي استحصال انرژي از امواج دريا
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
ماشين الكتريكي ساخته شده يك ژنراتور خطي دو استاتوره براي استحصال انرژي از امواج دريا مي باشد. استفاده از اين ژنراتور سبب مي شود تا گيربكس و سيستم هيدروليك از سيستم كلي ژنراتور هاي معمولي حذف شود. با حذف گيربكس و سيستم هيدروليك، هزينه ي توليد برق از امواج دريا كاهش چشمگيري پيدا مي كند، ضمن اينكه با حذف گيربكس و سيستم هيدروليك، قابليت اطمينان سيستم افزايش پيدا مي‌كند و هزينه ي تعمير و نگهداري سيستم نيز كاهش پيدا مي‌كند. اين ژنراتور شامل دو استاتور و يك روتور يا قسمت متحرك مي باشد، بطوريكه استاتورها در دو سمت قسمت متحرك قرار گرفته و داراي سيم‌پيچي توزيع شده‌ي سه فاز مي باشند. همچنين در طراحي اين ژنراتور بمنظور كاهش طول انتهاي كلاف و وزن سيم، از سه جفت قطب براي سيم پيچي ژنراتور استفاده شده است. از آنجايي كه در اين ژنراتور از اثر دنده مغناطيسي براي كاهش سرعت قسمت متحرك و القاي ولتاژ سينوسي با كمترين هارمونيك استفاده مي شود، مي توان در ساختار قسمت متحرك از آهنرباهاي سطحي استفاده كرد.
ژنراتور خطي دو استاتوره براي استحصال انرژي از امواج دريا
شماره اظهارنامه : 139650140003008720
شماره ثبت : 95808
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/07/29
نام مالک/مالکین : محمد زارع ارناني و محمدمهدي درخشاني
نام مخترع/مخترعین : محمدمهدي درخشاني
طبقه بندی بین المللی : F03B 13/14