27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سنتز نانوپودر و الياف نانوساختار آلومينا با فرايند آمالگاماسيون
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
تهيه نانوذرات آلومينا با خلوص بالا و داراي شناسنامه معتبر علمي در شرايط كنوني ايران به دشواري و با پرداخت هزينه بالا انجام مي¬شود. اكثر شركتهاي جهاني جزئيات فرآيند سنتز را افشا نكرده و تنها محصول نهايي را با تاييديه علمي به فروش مي¬رسانند. اكثر روشهاي كنوني براي توليد نانوذرات آلومينا نسبتاً پرهزينه، زمان¬بر و پيچيده مي¬باشند. هدف از اين اختراع سنتز نانوپودر (و نانوالياف) آلومينا با خلوص بالا با كمترين هزينه و صرف كمترين امكانات بوده است. از جمله كاربردهاي اين اكسيد در تهيه كامپوزيتهاي پايه فلزي و پليمري، ساخت كاتاليست در صنايع شيميايي و صنايع نفت و گاز و ماده اوليه ساخت كانورتورهاي مورد استفاده در اگزوز اتومبيل مي¬باشد. در روش كنوني ابداع شده نياز به ورق آلومينيوم، جيوه، محلول اسيد هيدروكلريدريك مي¬باشد. در مركز ورق آلومينيومي يك سوراخ كور ايجاد گردد. با استفاده از محلول رقيق اسيد سطح اين سوراخ تميز گردد. چند قطره جيوه بر روي سطح قرار داده شود. نانوپودر آلومينا در سطح بين جيوه و آلومينيوم تشكيل مي¬شود.
سنتز نانوپودر و الياف نانوساختار آلومينا با فرايند آمالگاماسيون
شماره اظهارنامه : 139650140003009020
شماره ثبت : 95832
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/06
نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهد
نام مخترع/مخترعین : الهام كمالي حيدري و عطاءاله كاميابي گل
طبقه بندی بین المللی : D01D 5/00
B82Y 40/00
B82Y 30/00