30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - دستگاه خم كن زانو جهت افزايش قدرت عضلاني و دامنه حركتي
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
افرادي كه عمل تعويض مفصل زانو انجام داده اند بعد از جراحي به دليل نداشتن تمرينات منظم فيزيوتراپي با عوارض شديد من جمله درد زياد، كاهش دامنه حركتي(ROM)، گردش خون عمومي اندام، افزايش ادم، آتروفي عضله، افزايش خشكي و كوتاهي و چسبندگي در تارهاي عضلاني زانو روبه رو مي شوند كه باعث كاهش كيفيت زندگي آنها مي شود. مفصل تعويض شده در طولاني مدت به دليل نداشتن تحرك دچار انقباض و خشكي مي‌شود و لازم است تمرينات توانبخشي براي بهبود دامنه حركتي انجام گيرد كه در فيزيوتراپي ها ازدستگاه كوادريسپس فموريس استفاده ميشود كه به صورت UNACTIVE عمل كرده و بيمار فشارزيادي درزانوي خود متحمل مي شود و امكان تنظيم زاويه ROMرا هنگام انجام تمرينات ندارد لذا جهت حل اين مشكل و كمك به كاهش درد بيماران دستگاه ساده و مكانيكي فلكشن زانو كه به نام knee flex خوانده مي شود طراحي شد كه از دوعدد تثبيت گرتشكيل شده كه با جلوگيري از حركت زياد صندلي به سمت جلو و خم شدن زياد زانوي بيمار بنابراين باعث كاهش درد و تقويت عضلات چهار سردر بيماران مي شود ودر نهايت به عنوان يك وسيله حركتي مطمئن و ارزان قيمت براي بيماران و كار درمانان توصيه ميگردد و در فيزيوتراپي ها به راحتي قابل استفاده است.
دستگاه خم كن زانو جهت افزايش قدرت عضلاني و دامنه حركتي
شماره اظهارنامه : 139650140003009167
شماره ثبت : 95735
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/09
نام مالک/مالکین : مهدي قرباني
نام مخترع/مخترعین : مهدي قرباني
طبقه بندی بین المللی : A61H 1/00