30/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - سيستم هوشمند مولِد نبات هاي نِي دار
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
امروزه گسترش فناوري و تكنولوژي يكي از اساسي ترين بخش هاي زندگي انسان ها را تشكيل مي دهد كه سبب آسايش در برآورده كردن مجموعه نيازهاي روزمره آن‌ها شده است. كشورهاي در حال توسعه در بسياري از محيط هاي صنعتي براي رفع نياز خود همانند گذشته از نيروي انساني جهت پيشبرد اهداف خود استفاده مي كنند. لذا اين امر با مشكلاتي زيادي را از نظر تامين هزينه هاي مرتبط با نيروي انساني و از حيث كنترل كاركنان در محيط كار براي صاحبان صنعت همراه ايجاد كرده است. در اين راستا با اختراع ابزارالات صنعتي بسياري از فعاليت هاي انساني به صورت دقيق و كم هزينه مسير شده است. اين ابزارآلات در قالب تجهيزات الكترونيك و يا مكانيك و گاهي تلفيقي از هر دو قرار دارند. در نتيجه استفاده از اين تجهيزات باعث تسريع در انجام امور به دور از خطاي انساني مي گردد. به علاوه كار با استاندارد معين و مشخصي آماده سازي مي شود. اين سيستم از دو بخش الكترونيك ساخته شده است. هدف از ساخت اين سيستم افزايش راندمان كار به همراه كاهش خطاي انساني و همچنين رعايت بهداشت در امر توليد اين نبات ها مي باشد. فرايند توليد نبات هاي نِي دار به صورت كاملا اتوماتيك صورت مي گيرد و تمامي نِي ها بدون دخالت انسان بر روي طَبق ها ( صفحاتي كه نِي ها بر روي آن قرار ميگيرد) جايگذاري مي شوند.
سيستم هوشمند مولِد نبات هاي نِي دار
شماره اظهارنامه : 139650140003009565
شماره ثبت : 95850
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/18
نام مالک/مالکین : حسين قاضي و بهنام بانگيان تبريزي
نام مخترع/مخترعین : حسين قاضي و بهنام بانگيان تبريزي و محمد دوربينيان
طبقه بندی بین المللی : G06F 8/00