27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - پماد موضعي حاوي سفيده تخم مرغ در ترميم زخم هاي سوختگي درجه دو
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
اين اختراع پماد موضعي حاوي سفيده تخم مرغ مي باشد كه در درمان سوختگي درجه دو سطحي و عمقي مي توان از آن بهره گرفت. با توجه به اين كه سوختگي يكي از تروماهاي رايج در سطح جامعه و دنيا است و موارد زيادي را درگيري مي نمايد و براي درمان آن داروهاي شيميايي كه داراي عوارضي فراواني هستند استفاده مي شود و همچنين با توجه به خواص سفيده تخم مرغ در ترميم زخم ها و نبود نمونه داخلي و خارجي اين دارو اقدام به ابداع اين دارو نموديم. مي توان از اين پماد براي درمان سوختگي هاي درجه دوم سطحي وعمقي و يا سوختگي هاي درجه پايين تر در بيماران استفاده نمود و ضمن كاهش مدت زمان ترميم از ايجاد اسكار بر روي پوست و سطح سوخته در مدتي كوتاه جلوگيري خواهد نمود.
پماد موضعي حاوي سفيده تخم مرغ در ترميم زخم هاي سوختگي درجه دو
شماره اظهارنامه : 139650140003009622
شماره ثبت : 95939
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/20
نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز و سيمين جهاني و كامران بابائي و حديث اشرفي زاده و امير سياه پوش و علي اكبر عروجن
نام مخترع/مخترعین : حديث اشرفي زاده و علي اكبر عروجن و كامران بابائي و امير سياه پوش و سيمين جهاني
طبقه بندی بین المللی : A61J
A61G
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد