27/آبان/1397
پرسش و پاسخ
جستجوی اختراع - توسعه يك دستگاه قالب‌گيري به منظور توليد زيست پلاستيك‌ها
مشاهده نتایج جستجو شامل عنوان،تصاویر،خلاصه اختراع و مشخصات مالکین می باشد.
با بررسي مطالعات گذشته در داخل كشور، توليد بيوپلاستيك‌ها بيشتر به صورت فيلم (مواد اصطلاحاً دو بعدي بدون امكان توليد حجم‌هاي سه‌بعدي دلخواه) و در مقياس آزمايشگاهي بوده كه از جهت توليد تجاري به عنوان مطالعات اوليه و محدود محسوب مي‌شود و براي توليد نمونه‌ها در حدود 24 تا 72 ساعت زمان لازم است. در اين طرح توليد بيوپلاستيك‌ها به صورت مكانيكي و از طريق فرآيند قالب‌گيري فشاري در نظر گرفته شده كه به دليل تهيه‌ي مواد سه‌بعدي دلخواه در زمان كوتاه، براي توليد تجاري و در مقياس انبوه حائز اهميت است. در روش قالب‌گيري فشاري نسبت به ساير روش‌هاي قالب‌گيري، خصوصيات مواد حاصل از يكنواختي بيشتري برخوردار بوده و براي مطالعات آزمايشگاهي نمونه‌هاي مختلف بيوپلاستيك اهميت بالايي دارد؛ زيرا اين خصوصيات، تنها تحت تأثير شرايط حاكم بر فرآيند قالب‌گيري قرار مي‌گيرد. در قالب‌گيري بيوپلاستيك‌ها سه عامل دما، فشار و زمان نقش اساسي دارند كه در اين دستگاه اين سه عامل به خوبي قابل اندازه‌گيري و كنترل است. قسمت‌هاي اصلي اين دستگاه عبارتند از: 1- شاسي كه به صورت C شكل ساخته شده است. 2- واحد ايجاد فشار و پرس هيدروليكي، 3- قالب كه در قسمت پايين شاسي قرار دارد و براي قالب‌گيري نمونه‌ها استفاده مي‌شود، 4- واحد گرم‌كننده و كنترل دما و 5- واحد تنظيم و اندازه‌گيري مدت زمان قالب‌گيري.
توسعه يك دستگاه قالب‌گيري به منظور توليد زيست پلاستيك‌ها
شماره اظهارنامه : 139650140003009628
شماره ثبت : 95888
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/20
نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهد
نام مخترع/مخترعین : حسام عمراني فرد و محمدحسين عباسپورفرد و |مهدي خجسته پور و علي دشتي
طبقه بندی بین المللی : B27C 1/00
B68F 3/00